Tarhin toimintakeskus

Tarhin toimintakeskus

Tarhin toimintakeskuksessa Nivalassa on kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa arkipäivisin. Viikonloppuisin Tarhissa järjestetään kolmena viikonloppuna kuussa PPKY Kallion omana toimintana ja yhtenä viikonloppuna ostopalveluna alaikäisten kehitysvammaisten tilapäishoitoa.

Kehitysvammaisten päivä-ja työtoimintojen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kokonaisvaltainen kuntouttaminen mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen yhteiskunnassa. Toimintakeskuksissa annetaan valmennusta ja ohjausta avo/ tuettuun työhön asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä ohjausta toimintakeskuksien ulkopuoliseen työhön. Kehitysvammaisten päivä-ja työtoiminnoissa käytetään kuntouttavaa työotetta asiakasta kunnioittaen sekä pidetään yllä päivärytmiä virikkeellisessä ohjauksessa. Työ toimintakeskuksissa on huoltosuhteista. Asiakas saa eläkeen lisäksi työosuusrahaa. Päivätoiminnoissa ei makseta työosuusrahaa.


Päivä-ja työtoimintoihin sekä tilapäishoitoon hakeudutaan palveluesimiehen kautta.

Avotyö

Avotyössä asiakas työskentelee tavallisessa työpaikassa, mutta hän on kirjoilla toimintakeskuksessa. Avotyö on huoltosuhteista eikä perustu työsopimukseen. Ohjaaja tukee ja ohjaa työllistymisessä sekä työpaikkaan liittyvissä asioissa.

Tuettu työ

Tuettu työ tarkoittaa tavallista työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Työntekijä saa palkkaa ja hänellä on työsopimus työnantajan kanssa. Työntekijä saa jatkuvaa tukea työvalmentajalta/ohjaajalta toimintakeskuksesta.

Aukioloajat

Maanantai 08.00 - 16.00
Tiistai 08.00 - 16.00
Keskiviikko 08.00 - 16.00
Torstai 08.00 - 16.00
Perjantai 08.00 - 16.00

Annalanpuhto 6
85500 NIVALA

Palveluesimies
0444195735
Ohjaajat
0444196910