Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihdoksesta

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoitetaan viranomaisella omalla erillisellä lomakkeella. Ilmoitus vaihdoksesta: Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen toiminta