Olet tässä

Palveluseteli

Asiakas voi valita Kallion kotihoidon palvelujen vaihtoehtona palvelusetelin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Palveluseteli on tarkoitettu kotihoidon palvelua tarvitsevalle asiakkaalle.

Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja Kallion hyväksymiin palveluunpääsyn kriteereihin. Palveluseteleitä on tarjolla säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon ja omaishoitajan vapaapäivän järjestämiseen.

Palveluseteli päätökset tekee palveluneuvonnan palveluesimies. Palveluseteli asiakkaalle laaditaan hoito, -kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakkaan asiakasmaksu ja palvelusetelin omavastuuosuus määräytyvät palveluun käytetyn tuntimäärän sekä asiakkaan tulojen mukaan. Asiakas maksaa palvelusetelin omavastuuosuuden palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvoon tulee indeksitarkistus vuosittain.

Myönteisen palveluseteli päätöksen saatuaan asiakas tekee Kallion hyväksymän palveluntuottajan(yrityksen) kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi.

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla APUTORI- palvelusta (aputori.fi)

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa ja ne palautetaan palveluneuvonnasta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Palvelusetelin arvo

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleitä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien bruttotulot. Palvelusetelien määrään vaikuttaa asiakkaan toimintakyky ja hoidon tarve.

Jos asiakas käyttää myönnettyä palvelupäätöstä enemmän palveluaikaa, maksaa hän itse kustannukset suoraan yrittäjälle.

Asiakas voi halutessaan ostaa omin kustannuksin palveluntuottajan tarjoamia lisäpalveluja, jotka eivät sisälly hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen palveluseteli ja tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään määräajalle korkeitaan yhden kuukauden ajaksi.

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli myönnetään omaishoidon tukea saaville asiakkaille. Palveluseteleitä voi saada 3 kpl/kk.

Palvelusetelin tulorajat ja vähennysprosentit

Kotitalouden koko ja tulorajat:

Kotitalouden koko, henkilöä Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti
1 588 35
2 1084 22
3 1701 18
4 2103 15
5 2546 13
6 2924 11

Palveluneuvonta

Puhelinaika klo 12–14
p. 044 419 5541

kotihoito.neuvonta [at] kalliopp.fi 

Lomakkeet

Linkki

Aputori