Olet tässä

Palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluissa

Kallio maksaa palvelusetelillä Kehitysvammaisen henkilön hoivan yksityisessä asumispalveluyksikössä.

Palvelusetelin myöntäminen ja hakeminen

Palveluseteli myönnetään samoilla perusteilla kuin vastaava kunnallinen palvelu; kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada erityishuoltoon kuuluvina palveluina asuminen sekä yksilöllinen hoito ja muu huolenpito.

  • palvelusetelihakemuksia voi tulostaa Asiakkaalle-sivuilta kohdasta ”Lomakkeet” tai pyytämällä palveluohjaajilta
  • lomake palautetaan sen alalaidassa nimetyille palveluohjaajille
  • tietoa yksityisistä palveluntuottajista saa joko Kallion www-sivuilta tai palveluohjaajilta
  • asiakas, omainen tai edunvalvoja valitsee Kallion hyväksymän palveluntuottajan
  • setelin myöntää vammaisten ja erityisryhmien palvelujohtaja
  • palveluntuottaja perii asiakkaalta ylläpitomaksun ja vuokran ja laskuttaa palvelusetelin arvon Kalliolta
  • Asiakas valittaa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä Kallion palveluohjaajaan

Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja hän voi myös valita kuntayhtymän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; Kallio voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna.

Kehitysvammaisen erityishuolto on asiakkaalle maksutonta. Palvelusetelin arvolle on asetettu hintakatto (=palveluntuottajan saama enimmäishinta ja hyväksymisen ehto), jota enempää palveluntuottaja ei voi hoivasta periä.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja Hanna Vierimaa
p. 040 6355 262
etunimi.sukunimi [at] kalliopp.fi
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet