Olet tässä

punaiset lehdet puussa

Palvelutarpeen arviointi

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, työntekijä arvioi välittömästi henkilön kiireellisen avun tarpeen. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, ellei sen tekeminen ole tarpeetonta esimerkiksi, kun tarve palvelulle on tilapäistä. Jos palvelutarpeen arviointi tehdään aikuiselle, työntekijä selvittää kyseisen henkilön hoidossa olevan lapsen tilanteen.

Palvelutarpeen arvioinnissa 

 • arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen mukaan
 • arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa
 • asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa 
 • asiakkaalle on kerrottava erilaisista vaihtoehdoista palvelujen toteuttamisessa ja palvelujen vaikutuksista
 • selvitys arvioinnista on annettava siten, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen
 • asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava erityisesti, kun kyseessä on lapsi, nuori tai erityistä tukea tarvitseva henkilö 
 • asiakkaan toiveet, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 36 § (Finlex) 

Palvelutarpeen arviointi sisältää

 • yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta
 • sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä
 • asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan 
 • asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.

Palvelutarpeen arviointi

Puhelinaika ti–to klo 12–13

Nivala ja Sievi

sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5732

sosiaaliohjaaja
p. 044 419 6880

Ylivieska ja Alavieska

sosiaalityöntekijä

p. 044 419 5706

sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5733
 

sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5734

sosiaaliohjaaja 

p.040 635 5468
 

Lapsiperheiden sosiaalityö

sosiaalityöntekijä

p.044 4196 226

sosiaaliohjaaja

p. 040 6355 269

palveluohjaaja
Nivala ja Sievi
p. 044 419 6878


palveluohjaaja
Alavieska ja Ylivieska
p. 044 419 5703