Olet tässä

Sotaveteraanien suun terveydenhuolto

Rintamatunnuksen omaavat saavat terveyskeskuksen hammashoitoloissa maksutta suun ja hampaiston tarkastuksen, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä proteettiset työt, lukuun ottamatta laboratorioteknisiä kuluja, jotka peritään rintamatunnuksen omaaviltakin todellisten kulujen mukaisina. Muusta hammashoidosta rintamatunnuksen omaavilta peritään samat maksut kuin muultakin aikuisväestöltä.