Olet tässä

Tehostettu perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista avohuollon tukitoimintaa. Perhetyö on määräaikaista ja sen tarkoituksena on turvata lapsen etu ja hyvinvointi. Perhetyöllä tuetaan myös vanhemmuutta eri elämäntilanteissa.

Perhetyön tarkoituksena on auttaa perhettä jaksamaan erilaisissa muutos-ja kriisitilanteissa. Perhetyön avulla pyritään myös ottamaan perheen omat voimavarat käyttöön arjessa selvitytymisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Päätavoitteena on, että perhe kykenisi selviytymään jatkossa itsenäisesti. Aloitteen lastensuojelun perhetyön käynnistämiseksi tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijä myöntää perhetyön perheelle avohuollon tukitoimeksi, jonka jälkeen perheen kanssa tehdään perhetyön sopimus ja suunnitelma. Perhetyön suunnitelmaa tarkistetaan n. kolmen kuukauden välein. Sosiaalityöntekijä myös tekee päätöksen perhetyön lopettamisesta.

Tehostetun perhetyön yhteystiedot

Kati Järvi
Tehostetun perhetyön tiimivastaava
p. 044 419 5739

Anne Haataja p. 044 419 6882

Aki Hirvasoja p. 044 4195 720

Elina Isoniemi p. 044 419 6425

Jussi Saari p. 044 419 6881

Anne Siirtola p. 044 419 6883

Minna Ohtamaa p. 044 419 5742

Aija Uusitalo p. 044 419 5726

 

Perhetyöntekijöiden toimipisteet

Alavieska ja Ylivieska:

Vierimaantie 5, 2. krs, 84100 Ylivieska

Nivala:

Nivalan Forum, Toripiha 1, 85500 Nivala

Sievi:

Sievin hyvinvointikeskus, Annintie 4, 85410 Sievi

Tärkeät numerot

Virka-ajalla kiireelliset lastensuojeluasiat puhelimitse
p. 08 419 5709

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112