Olet tässä

Vierailuohje palveluasumisen yksiköihin ja vuodeosastoille

Palveluasuminen

 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita ja vierailijan tulee käyttää tapaamisen ajan nenän ja suun peittävää kasvomaskia. Henkilökunta opastaa maskin käytössä ja käsi- ja yskimishygieniassa.
 • Vierailijoita toivotaan kerrallaan 1–2 vierasta/asukas.
 • Vierailija sopii tapaamisesta etukäteen henkilökunnan kanssa. 
 • Vierailija ohjataan vierailulle erikseen varattuun tilaan tai asukkaan huoneeseen, vierailijat eivät saa oleskella yleisissä tiloissa muutoin kuin huoneeseen kävelyn ajan. Kasvomaski tulee olla käytössä vierailun ajan ja se poistetaan vasta ulko-ovella poistuessa.
 • Jos asukas on sijoitettuna kahden hengen huoneeseen, tapaaminen on mahdollista vain ulkona tai erillisessä tilassa. Jos tapaaminen ulkona tai erillisessä tilassa ei järjestettävissä, voidaan tapaaminen järjestää myös kahden hengen huoneessa, mutta tällöin toisen asukkaan siirryttävä vierailun ajaksi esim. päiväsaliin tai muualle yleisiin tiloihin.
 • Vierailija voi koskettaa omaistaan/läheistään, kun vierailijalla on suu-nenäsuojus ja hyvin desinfioidut kädet.
 • Omainen tai vierailija voi tarvittaessa käyttää asukasta ulkoilemassa kasvomaskia käyttäen. Pyörätuolia käytettäessä työntökahvat tulee puhdistaa desinfioivalla aineella tapaamisen jälkeen.
 • Jos asukkaalla on muusta syystä muita varotoimia (kuten kosketusvarotoimet), tällöin tulee käyttää myös suojatakkia ja –käsineitä
 • Palveluasumisyksikön asukas voi tarvittaessa osallistua yksikön ulkopuoliseen tapahtumaan (esimerkiksi lähiomaisen hautajaiset, ristiäiset tms.), mikäli tämä katsotaan asukkaalle inhimillisesti tärkeäksi huomioiden kuitenkin, että asukas kuuluu mahdollisen koronavirustartunnan suhteen taudin vakavan muodon riskiryhmään. Yksikön ulkopuolisiin tapahtumiin osallistuminen harkitaan tapauskohtaisesti

Kehitysvammaisten asumispalvelut

 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita ja vierailijan tulee käyttää tapaamisen ajan nenän ja suun peittävää kasvomaskia. Henkilökunta opastaa maskin käytössä ja käsi- ja yskimishygieniassa.
 • Ensisijaisesti tapaaminen pyritään järjestämään ulkona. Jos se ei onnistu esim. asukkaan voinnin tai sääolojen vuoksi, voi tapaaminen tapahtua sisätiloissa, jolloin tapaamisesta on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa.
 • Vierailija ohjataan vierailulle erikseen varattuun tilaan tai asukkaan huoneeseen, vierailijat eivät saa oleskella yleisissä tiloissa muutoin kuin huoneeseen kävelyn ajan. Kasvomaski tulee olla käytössä vierailun ajan ja se poistetaan vasta ulko-ovella poistuessa.
 • Jos asukas on sijoitettuna kahden hengen huoneeseen, tällöin tapaaminen vain ulkona tai erillisessä tilassa. Jos tapaaminen ulkona tai erillisessä tilassa ei järjestettävissä, voidaan tapaaminen järjestää myös kahden hengen huoneessa, mutta tällöin toisen asukkaan siirryttävä vierailun ajaksi esim. päiväsaliin tai muualle yleisiin tiloihin.
 • Vierailija voi koskettaa omaistaan/läheistään, kun vierailijalla on suu-nenäsuojus ja hyvin desinfioidut kädet.
 • Omainen tai vierailija voi tarvittaessa käyttää asukasta ulkoilemassa kasvomaskia käyttäen. Pyörätuolia käytettäessä työntökahvat tulee puhdistaa desinfioivalla aineella tapaamisen jälkeen.
 • Jos asukkaalla on muusta syystä muita varotoimia (kuten kosketusvaroitoimet), tällöin tulee käyttää myös suojatakkia ja –käsineitä
 • Asukkaat saavat kulkea vapaasti ilman rajoitteita.
 • Kehitysvammapuolen yksikössä avustajilla tulee olla kasvomaski.

Vuodeosasto

 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita ja vierailijan tulee käyttää koko tapaamisen ajan nenän ja suun peittävää kasvomaskia. Suojaimet poistetaan vasta osastolta poistuttaessa
 • Vierailijoita saa vierailla osastolla kerrallaan 1–2 henkilöä/potilas
 • Henkilökunta ottaa vieraat vastaan osastolle ja ohjeistaa asianmukaisen käsihuuhteen ja kasvomaskin käytön
 • Vieraat ohjataan suoraan potilashuoneeseen. Yleisissä tiloissa vietetään aikaa mahdollisimman vähän.